Consulting

Vad utför vi?


-Vi utför all typ av projektledning inom elkraft, entreprenadarbeten, byggnation.

-Vi projekterar arbeten inom mark och elkraft och belysning.

-Vi är besiktningsman för elentreprenader främst inom belysning och elkraft, men har lång erfarenhet inom småhusbyggnation.

-Vi tar fram underhållsplaner och slutdokumentation för pågående och slutförda projekt.

- Vi kan även utföra rena montageuppdragVarför oss?


Vi tar inte åt oss mer arbete än att vi med säkerhet kan lämna en produkt som uppfyller och gärna överträffar kundens önskemål och krav.

Vår bakgrund


Har under 30 år varit verksamma inom el och byggnation som främst elektriker, arbetsledare, montageledare, projketledare.


Har varit delaktiga i allt från första tanke till färdig lösning vid både små och stora projekt med ordersummor upp till 20Mkr.


Har arbetat med förvaltning av elnät som beställare för reinvesteringsprojekt och ombyggnationer i distributionsnät.

De 7 senaste åren som projektledare med alt från kalkylering till färdig anläggning.VÅR VISION


Att vara den pålitliga leverantören av varor och tjänster som är den givna förstatanken vid problem


Att lösa kundens problem på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet.


Att inte göra fel.

Användbar info


Har god erfarenhet av byggledning både inom markentreprenader och husbyggnation.

 

  • Projektledare på utförandesidan för Linköpings Vinterstad i ljus 2015-2021
  • Drift/underhållsansvarig utförarsidan Spårvägen Norrköping 2015-2018
  • Eldriftsansvarig för Norrköpings Hamn 2019-2020
  • Arbetsledare i fält under diverse storstörningar bl a Alfrida i Norrtälje 2019
  • AMS arbeten upp till 36kV

Copyright © All Rights Reserved