Consulting

Vad utför vi?

 

-Vi utför all typ av projektledning inom elkraft, entreprenadarbeten, byggnation.

-Vi projekterar arbeten inom mark och elkraft och belysning.

-Vi är besiktningsman för elentreprenader främst inom belysning och elkraft, men har lång erfarenhet inom småhusbyggnation.

-Vi tar fram underhållsplaner och slutdokumentation för pågående och slutförda projekt.

 

 

Varför oss?

 

Vi tar inte åt oss mer arbete än att vi med säkerhet kan lämna en produkt som uppfyller och gärna överträffar kundens önskemål och krav.

Vår bakgrund

 

Vi har under 28 år varit verksamma inom el och byggnation som främst elektriker, arbetsledare, montageledare, projketledare.

 

Vi har varit delaktiga i allt från första tanke till färdig lösning vid både små och stora projekt med ordersummor upp till 20Mkr.

 

Har arbetat med förvaltning av elnät som beställare för reinvesteringsprojekt och ombyggnationer i distributionsnät.

 

 

VÅR VISION

 

Att vara den pålitliga leverantören av varor och tjänster som är den givna förstatanken vid problem

 

Att lösa kundens problem på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet.

 

Att inte göra fel.

Användbar info

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc.

  • Mattis totam est vulputate
  • Curabitur imper vestibulum
  • Sem pede ut dolor
  • Suspendisse duis nibh sit
  • Laoreet vitae enim odio id

Copyright © All Rights Reserved